UAB „Terra IT“- inovatyvi informacinių technologijų įmonė, veiklą vystanti nuo 2004 metų. Įmonės vykdoma veikla apima verslo valdymo sistemų kūrimo bei informacinių technologijų teikimo paslaugas.

Siekdama kurti naujus informacinių technologijų produktus bei tobulinti esamas verslo valdymo sistemas, įmonė nuolat investuoja į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. To pasekoje, įmonė pradėjo įgyvendinti projektą „UAB "Terra IT" partnerių paieška tarptautinėms MTEPI iniciatyvoms vystyti, kuriant IT produktus ir specializuotas verslo valdymo sistemas“ Pr. Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0073. Projekto trukmė 18 mėn. Bendra projekto vertė 19697,41 Eur. ES struktūrinių fondų investicijos šioje sumoje sudaro 9848,70 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo metu įmonė siekia vystyti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos įmonių tinklą (EĮT), ieškant bendradarbiavimo galimybių tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose. Tuo tikslu įmonės atstovai sudalyvaus 4-se renginiuose. Renginių metu bus siekiama surasti tarptautinių partnerių, kurie plėtoja MTEPI veiklą, nukreiptą į inovatyvių informacinių technologijų, verslo valdymų sistemų vystymą ir kitų pažangių technologijų kūrimą.