TERRA ERP

 

Gamybos valdymo sistema (ERP) apima visų įmonėje vykstančių procesų valdymą. Gamybos valdymo sistema yra tiesiogiai integruota su klientų valdymu, dokumentų valdymu, pardavimų valdymu, tiekimo grandinės valdymu, sandėlio valdymu, logistikos valdymu, personalo valdymu, finansais, savitarna (klientų zona), visas verslo valdymo sprendimas paremtas moduline sistema, todėl gali būti pritaikyta tiek didelėje, tiek mažoje įmonėje. Gamybai skirtas sprendimas tinka tiek diskretinę (individuali arba vienetinė, pvz. baldai, technologinė įranga), tiek srautinę gamybą vykdančioje įmonėje.

Terra ERP sistema, šiuolaikiškas gamybos valdymo sprendimas, suderina visus verslo procesus vienoje platformoje. Ji leidžia įmonėms valdyti gamybą nuo pradžios iki pabaigos, suteikiant patikimą ir efektyvų sprendimą. Naudojant mobiliąją programėlę, kurioje galima valdyti darbuotojų veiklą ir užduotis bei stebėti įrenginius, darbai vykdomi greičiau ir tiksliau. Mobilioji programėlė atneša daugiau naudos į gamybos valdymą. Ji suteikia darbuotojams patogumą valdyti savo veiklą tiesiogiai iš mobiliojo įrenginio, leisdama jiems greitai gauti informaciją ir atlikti užduotis. Ši programėlė taip pat suteikia galimybę stebėti įrenginius, užtikrinant, kad visi procesai vyktų sklandžiai ir efektyviai.

Terra ERP programėlė darbuotojų veiklos ir užduočių valdymui yra esminis įrankis, kuris padeda efektyviai organizuoti ir valdyti darbo procesus darbo vietoje per nuotolį realiu laiku. Su šia programėle darbuotojai gali gauti pranešimus apie jiems skirtas užduotis, atlikti jas ir stebėti darbo eigą. Tai pagerina bendrą darbo efektyvumą, užtikrina užduočių laiku atlikimą ir gerina bendrą komunikaciją tarp darbuotojų.

Gamybos valdymo sistemos integracija su įrenginių valdymo sistema Terra CMMS sukuria išskirtinį įrenginių stebėjimo funkcionalumą. Ši funkcija leidžia stebėti ir valdyti įrenginių veiklą, palaikant jų efektyvumą ir užtikrinant, kad visi gamybos procesai vyktų sklandžiai. Tai suteikia galimybę identifikuoti galimus sutrikimus ar gedimus ankstyvoje stadijoje ir laiku imtis reikiamų veiksmų.

Terra ERP sistema kartu su mobiliosiomis programėlėmis ir įrenginių stebėjimu padeda pagerinti gamybos valdymą. Ji sujungia įmonės darbuotojus, užtikrina efektyvią užduočių valdymą ir suteikia galimybę stebėti įrenginius, užtikrinant optimalų gamybos procesų eigą. Tai modernus ir inovatyvus sprendimas, kuris padeda įmonėms pasiekti aukštesnį gamybos efektyvumą ir konkurencinį pranašumą rinkoje.

 

Privalumai

 

Gamybos valdymo sistema Terra ERP yra vienas iš verslo įrankių, kuris leidžia gamybinėms įmonėms efektyviai valdyti procesus ir optimizuoti savo veiklą. 

Vienas iš privalumų, kuris suteikiamas pasirinkus Terra ERP verslo valdymo sistemą gamybai yra visapusiškas gamybos ir jos procesų valdymas. Ši sistema integruoja visus įmonėje vykstančius procesus ir jau naudojamas sistemas, pradedant klientų valdymu ir baigiant finansų valdymu. Tai reiškia, kad suteikiama galimybė  stebėti ir valdyti visą gamybos grandinę iš vienos vietos realiu laiku, jog bus galima efektyviai planuoti, organizuoti ir kontroliuoti gamybos veiklą.

Taip pat kaip vieną iš privalumų būtų galima pabrėžti programos lankstumą ir pritaikomumą. Terra ERP verslo valdymo programa gamybai yra modulinė sistema, leidžianti įmonėms pasirinkti ir pritaikyti tik tuos modulius, kurie atitinka jų specifinius poreikius. Gamybos valdymo programa suteikia galimybę kiekvienai įmonei individualiai nustatyti gamybos procesų ir veiklos valdymo veiksmus, atsižvelgiant į jos dydį, gamybos pobūdį ir poreikius. Tai leidžia įmonėms optimizuoti savo veiklą ir padidinti efektyvumą.Nauda

 

Terra ERP programa gamybos valdymui teikia įmonėms daug naudos, įskaitant efektyvumo didinimą, informacijos matomumą ir sprendimų priėmimo pagrįstumą.

Viena iš pagrindinių naudų yra gamybos efektyvumo didinimas. Terra ERP programa suteikia išsamią informaciją apie gamybos procesus, išteklius, tiekimo grandinę ir pardavimus. Tai leidžia įmonėms geriau planuoti gamybą, efektyviai panaudoti išteklius ir sumažinti laiko bei resursų švaistymą. Taip pat, naudojant Terra ERP sistemą, įmonės gali greitai identifikuoti ir išspręsti problemas bei optimizuoti gamybos srautus, padidinant bendrą veiklos efektyvumą.

Kitas svarbus naudos aspektas yra informacijos matomumas. Terra ERP sistema suteikia realaus laiko duomenis ir ataskaitas apie visus gamybos procesus ir veiklą. Tai leidžia vadovams ir darbuotojams matyti aktualią situaciją, analizuoti duomenis ir priimti pagrįstus sprendimus. Didelės informacijos apie gamybą ir gamybos veiklą prieinamumas padeda optimizuoti veiklą, panaudoti proaktyvias priemones ir gerinti verslo veiklos rezultatus.

Visa tai patvirtina, kad Terra ERP sistema yra vertingas įrankis gamybos valdymui. Ji suteikia įmonėms privalumą integruoti visus gamybos procesus ir valdyti juos efektyviai. Be to, naudojant šią programą, įmonės gauna didelę naudą, įskaitant efektyvumo didinimą, informacijos matomumą ir sprendimų priėmimo pagrįstumą. Terra ERP sistema padeda įmonėms pasiekti aukštą gamybos veiklos lygį ir pasiekti sėkmę konkurencingame verslo pasaulyje.

 

Daugiau informacijos apie Terra ERP sistemą

Gamybai skirto verslo valdymo sprendimo teikiamos galimybės Jūsų verslui:

Maksimalus efektyvumas
Aprūpinimo procesų valdymas - siekiant maksimalaus efektyvumo veikloje.

Gamybos valdymo sistemos tikslus gamybos aprūpinimo procesų planavimas leidžia siekti užsibrėžtų rezultatų ir būti konkurencingu. Mes padėsime Jums:

 • Optimizuoti gamybinės įrangos priežiūrą, minimizuojant tam reikalingą laiką ir kaštus;
 • Laiku ir geriausiomis kainomis gauti gamybai reikalingas žaliavas, mažinant laiką, reikalingą tiekimo procesui užtikrinti: kainoraščių naudojimas, atsiskaitymų su tiekėjais monitoringas, integracijos su tiekėjų sistemomis;
 • Integravus gamybos ir tiekimo procesus, optimizuoti reikalingų žaliavų kiekį sandėlyje: automatiniai žaliavų užsakymai, pristatymo terminų monitoringas;
 • Tobulinti ir vystyti darbo procesus, siekiant gamybinės veiklos efektyvumo:  žaliavų nurašymas po gamybos, mobilūs įrenginiai gamyboje.
Gamybos tobulinimas
Gamyba šiais laikais reikalauja nuolatinio tobulinimo, kurį gali užtikrinti pažangiausios technologijos ir partnerystė.

Kasdieniai iššūkiai yra stimulas tobulėti, reikalingos priemonės ir turimos žinios leidžia drąsiai žengti naujovių keliu. Mes padėsime Jums:

 • Optimizuoti resursų apkrovimą, naudojant gerai žinomas procesų valdymo technologijas: Lean, 5S;
 • Gauti visą operatyvinę informaciją , integruoti prieinamą gamybinės įrangos informaciją su gamybos valdymo sistema;
 • Palengvinti gamybos valdymą, gamybos darbo vietose naudojant mobilius sprendimus;
 • Auginti kompetenciją, dalinantis savo sukaupta patirtimi ir inovacijomis.
Gamybos objektyvūs sprendimai
Turima informacija sukuria tvirtą pamatą atlikti objektyvius ir savalaikius gamybos sprendimus.

Naudojant reikalingą, tinkamai pateiktą informaciją galima tiksliai valdyti situaciją versle ir būti visu žingsniu priekyje prieš konkurentus. Mes padėsime Jums:

 • Analizuoti svarbius veiklos, gamybos ir verslo rodiklius, suteikdami duomenis realiu laiku, pateikdami reikalingą grafinę informaciją;
 • Vertinti veiklos finansinius rodiklius, maksimaliai sutrumpindami finansinių ataskaitų pateikimą;
 • Valdyti techninius gamybos duomenis, gamybos operacijas, neatidėliojant reaguoti į besikeičiančią situaciją;
 • Sutrumpinti užsakymų įvykdymo laiką ir dirbti lanksčiau, pasinaudojant turima informacija ir gerinant planavimą.