Sparčiai augant ir vystantis transporto rinkai, UAB „Terra IT“ ypatingai daug dėmesio skiria technologinių sprendimų kūrimui ir tobulinimui transporto srityje. Remiantis susisiekimo ministerijos duomenimis, 2017 m. šalies transporto paslaugų eksportas per metus išaugo 26,8 proc., transporto paslaugų pajamos- 19 proc., o sektoriuje sukuriama bendroji pridėtinė vertė (BPV) padidėjo apie 12 proc. Transporto paslaugų sektoriuje veikiančių įmonių 2017 m., lyginant  su 2016 m. padaugėjo 7,5 proc., o jų darbuotojų – 10,6 procento. Ženkliai išaugo transporto įmonių veiklos apyvarta, investicijos į transporto priemonių parko atnaujinimą, intelektinius produktus. Lietuvos transporto paslaugų eksporto rinkų analizė taip pat rodo sparčiai augantį šių paslaugų eksportą į Šiaurės ir Vakarų Europos šalis. Transporto paslaugų eksportas į Daniją per metus padidėjo 80 proc., daugiau kaip 40 proc. augo Vokietijos ir Prancūzijos rinkos. 2017-aisiais didžiausia Lietuvos transporto paslaugų eksporto rinka tapo Vokietija, paslaugų mastu ir augimo tempais aplenkusi iki tol didžiausią rinkos dalį sudariusią Rusiją.

           Siekdama savo kuriamais technologiniais sprendimais sėkmingai įsilieti į sparčiai augančią transporto (skaitmenizavimo) rinką ir tokiu būdu ženkliai padidinti savo konkurencinį pranašumą, įmonė įgyvendina projektą „Aukštos pridėtinės vertės produktų transporto sektoriaus paslaugų optimizavimui kūrimas, panaudojant dirbtinį intelektą (DI)“.  Projekto trukmė 24 mėn. Projekto vertė- 605929,91 Eur. Projektui skirto finansavimo suma- 420.368,85 Eur. Projektas dalinai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

            Projekto tikslas - mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros pagrindu sukurti  intelektinę sistemą transporto sektoriaus paslaugų optimizavimui, apimančią multimodalinio transportavimo kaštų įvertinimo, remiantis istoriniais bei realaus laiko duomenimis, transporto paslaugų teikėjų reitingavimo, taikant dirbtinį intelektą, dinaminio automobilių nuomos kainų nustatymo, remiantis istoriniais ir viešai prieinamais duomenis bei taikant dirbtinį intelektą ir komunikacijos proceso optimizavimo, automatiškai strūktūrizuojant tekstinius duomenis, sprendinius. Intelektinės sistemos apimtyje bus sukurti 5 atskiri produktai, kurie įgalins krovinių pervežimo ir automobilių nuomos paslaugų įmones ženkliai sumažinti arba eliminuoti darbuotojų darbo sąnaudas, pasitaikančių klaidų tikimybę, padidins reakcijos greitį į užsakymus, nes tai yra ypač aktualu transporto paslaugų sektoriuje, siekiant efektyvesnio ir kokybiškesnio paslaugų teikimo.

             Projekto įgyvendinimo metu sėkmingai sukurti konkurencingi, didelę pridėtinę vertę turintys produktai tiesiogiai sąlygos tiek įmonės, tiek Lietuvos ūkio, o tuo pačiu ir Baltijos jūros regiono tarptautinio konkurencingumo didėjimą.