UAB ,,Terra IT” yra novatoriška, sparčiai auganti IT įmonė, veikianti nuo 2004 m. Įmonė yra sertifikuota Microsoft partnerė programinės įrangos kūrimo srityje. Bendradarbiaudama su mokslo įstaigomis, UAB ,,Terra IT” dirba tiek verslui, tiek viešajam sektoriui Lietuvoje. Įmonė yra sukaupusi ypatingai didelę patirtį transporto, logistikos, pramonės, gamybos ir paslaugų sektoriuje.

 

Siekdama didinti savo konkurencingumą ir produktų pasiūlą, UAB ,,Terra IT” kartu su partneriu UAB ,,Interneto svetainių dizainas” įgyvendina dalinai ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą ,,Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vykdymas, kuriant inovatyvius aukštos pridėtinės vertės produktus”. Projekto numeris J05-LVPA-K-01-0280. Projekto trukmė 24 mėn. Bendra projekto vertė 251 252,60 Eur. ES struktūrinių fondų investicijos šioje sumoje sudaro 168 745,23 Eur.

 

Projekto tikslas - mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros pagrindu, sukurti intelektinę sistemą (programinę įrangą), kuri padėtų prekybos įmonių darbuotojams operatyviai ir automatizuotai, realiame laike, atsižvelgiant į sistemos teikiamas rekomendacijas, formuoti reikiamų prekių užsakymus ir vykdyti jų kainodarą, bei šių sprendimų pagrindu formuoti prekių išdėstymo planogramas, leidžiančias nuolat atlikti kasdieninius pakeitimus, vykdant lentynų užkrovimą gautomis prekėmis, tokiu būdu gaunant maksimalią įmanomą naudą iš parduodamų prekių. Atsižvelgus į sistemos kūrimo kaštus bei smulkių ir vidutinių prekybos įmonių perkamąją galią, programinė įranga būtų teikiama kaip paslauga, už kurią būtų mokamas mėnesinis mokestis.

 

Projekto įgyvendinimu siekiama prisidėti prie UAB ,,Terra IT” MTEP veiklos aktyvumo, efektyvumo ir prieinamumo didinimo, įmonės MTEP gebėjimų ir inovacinio potencialo stiprinimo, kas savo ruoštu prisidės prie įmonės ir Lietuvos ūkio tarptautinio konkurencingumo didėjimo ir atitinkamai leis sumažinti ekonomikos inovatyvumo skirtumus tarp Lietuvos ir labiau išsivysčiusių pasaulio šalių.