Transporto sektorius yra vienas iš strateginių Europos Sąjungos ekonomikos sektorių, sparčiai
augančių keletą pastarųjų metų. Remiantis analitikų įžvalgomis, dar spartesnę transporto sektoriaus
raidą riboja neefektyvūs transporto paslaugų procesai, kurie atitinkamai sąlygoja neefektyvų
transporto parkų išnaudojimą, nepelningus pervežimo maršrutus, nuostolius dėl klaidingai parinktų
vairuotojų, lėtą užsakymų apdorojimą, didelius darbo kaštus, didelę klaidų tikimybę ir pan. Siekiant
išspręsti šias problemas, būtinas efektyvus planavimas ir automatizuotas bei didelius užsakymus
suvaldyti padedantis sprendimas. Siekdama savo kuriamais technologiniais sprendimais sėkmingai
įsilieti į augančią transporto rinką, sprendžiant transporto procesų automatizavimo ir
skaitmenizavimo problemas, ir tokiu būdu ženkliai padidinti savo konkurencinį pranašumą, UAB
„Terra IT“ kartu su partneriu „Interneto svetainių dizainas“ įgyvendina projektą „Intelektinės
sistemos efektyviam transporto valdymui sukūrimas“. Projekto trukmė 24 mėn. Projekto vertė-
797900,29 Eur. Projektui skirto finansavimo suma - 548477,12 Eur. Projektas dalinai
finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo kaip ES atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.
      Projekto tikslas - mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros pagrindu sukurti intelektinę
sistemą efektyviam transporto valdymui. Intelektinės sistemos apimtyje bus sukurti 4 atskiri
produktai, kurie įgalins transporto ir logistikos įmones ženkliai sumažinti arba eliminuoti
darbuotojų darbo sąnaudas, pasitaikančių klaidų tikimybę, efektyviau išnaudoti transportą, padidinti
našumą pilnai apkraunant automobilių parką, nes tai yra ypač aktualu transporto sektoriuje, siekiant
efektyvesnio ir kokybiškesnio paslaugų teikimo.
      Sukurti produktai planuojami parduoti tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje - Europos
Sąjungos rinkoje. Atsižvelgiant į tai, kad transportas yra strateginis Europos Sąjungos ekonomikos
sektorius bei, remiantis Europos komisijos teigimu, kad intelektinių transporto valdymo sistemų
diegimas yra labai svarbus siekiant optimizuoti visos Europos įvairių rūšių transportą, darytina
išvada, kad planuojami sukurti produktai sėkmingai integruosis į Europos Sąjungos transporto rinką
ir augs kartu su augančiu transporto sektoriumi.