UAB ,,Terra IT” yra novatoriška, sparčiai auganti IT įmonė, veikianti nuo 2004 m. Įmonė yra sertifikuota Microsoft partnerė programinės įrangos kūrimo srityje. Bendradarbiaudama su mokslo įstaigomis, UAB ,,Terra IT” dirba tiek verslui, tiek viešajam sektoriui Lietuvoje. Įmonė yra sukaupusi ypatingai didelę patirtį transporto, logistikos, pramonės, gamybos ir paslaugų sektoriuje.

 

Siekdama didinti savo konkurencingumą ir produktų pasiūlą, UAB ,,Terra IT” kartu su partneriu UAB ,,Interneto svetainių dizainas” 2019 m. balandžio 30d užbaigė įgyvendinti dalinai ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą ,,Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vykdymas, kuriant inovatyvius aukštos pridėtinės vertės produktus”. Projekto numeris J05-LVPA-K-01-0280. Projekto trukmė 24 mėn. Projektas buvo dalinai finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo.

 

Projekto įgyvendinimo metu buvo sukurta intelektinė sistema, įgalinanti prekybos įmonių darbuotojams operatyviai ir automatizuotai, realiame laike, atsižvelgiant į sistemos teikiamas rekomendacijas, formuoti reikiamų prekių užsakymus ir vykdyti jų kainodarą, bei šių sprendimų pagrindu formuoti prekių išdėstymo planogramas, leidžiančias nuolat atlikti kasdieninius pakeitimus, vykdant lentynų užkrovimą gautomis prekėmis, tokiu būdu gaunant maksimalią įmanomą naudą iš parduodamų prekių.

 

Projekto apimtyje buvo sukurti šie intelektinės sistemos moduliai:

1) Sandėlio prekių kiekio valdymas (skirta didmeniniams sandėliams ir mažmeninėms parduotuvėms). Sukurta išmani sistema, gebanti stebėti sandėlio prekių judėjimą ir pateikianti rekomendacijas sandėlio papildymui);

2) Prekių asortimento valdymas didmenos sandėlyje. Sukurta sistema leidžia stebėti sandėlyje esančio asortimento populiarumą ir poreikį. Nepopuliarios prekės šalinamos iš asortimento, optimizuojant turimą asortimentą.

3) Prekių asortimento valdymas mažmeninėje parduotuvėje. Sukurta sistema analizuoja pardavimus ir galimybes įsigyti prekes iš sandėlio, siekiant maksimaliai patenkinti pirkėjų poreikius.

4) Pirkėjo poveikio prognozavimas per rinkodaros priemones. Sukurta sistema įgalina prognozuoti pirkėjo poveikį, panaudojus vienokias ar kitokias rinkodarines priemones (pvz.: akcijas) bei jų naudą;

5) Kainos įtakos pardavimams prognozavimas. Sukurta sistema leidžia prognozuoti kainos įtaką galutiniam pirkėjui bei nustatyti didžiausią naudą teikiančias kainas;

6) Naujos prekės įvedimo į rinką prognozavimas. Sukurta sistema  atlieka skaičiavimus bei pateikia naujos prekės įvedimo į rinką analizę ir rekomendacijas reikiamoms priemonėms.

 

Įgyvendindama projektą, UAB ,,Terra IT” aktyviai prisidėjo prie mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklos aktyvumo, efektyvumo ir prieinamumo didinimo, įmonės MTEP gebėjimų ir inovacinio potencialo stiprinimo, kas savo ruoštu sąlygojo įmonės ir Lietuvos ūkio tarptautinio konkurencingumo didėjimą ir atitinkamai leido sumažinti ekonomikos inovatyvumo skirtumus tarp Lietuvos ir labiau išsivysčiusių pasaulio šalių.