Verslo valdymo sistemos (VVS) reikalingas įrankis kiekviename versle. Tam, kad įmonė turėtų apčiuopiamą naudą, verslo valdymo sistemos turi apimti visus procesus, vykstančius įmonėje, turi būti įvedami ir apdorojami duomenys, naudojamos ataskaitos, analitikos įrankiai. Nemažiau svarbu, kad sukurta verslo valdymo sistema būtų suintegruota (apjungta) su kita įmonėje naudojama programine įranga – tai leidžia ženkliai sumažinti darbo sąnaudas, klaidų skaičių, padidinti efektyvumą, išvengti trūkio taškų, kai ta pati informacija įmonėje vedama atskirai į skirtingas sistemas. UAB „Terra IT“ kuriami verslo valdymo sprendimai įvairiose verslo srityse:

  • Pramonė ir gamyba;
  • Paslaugų sektorius;
  • Projektinė veikla;
  • Logistika ir transportas.

Turėdama nemažą patirtį, gerą verslo specifikos išmanymą, naudodama pažangius technologinius sprendimus (debesų kompiuterija, mobilios aplikacijos ir įrenginiai, sistemų integracijos), UAB „Terra IT“ gali pasiūlyti tinkamą sprendimą kiekvienai įmonei. UAB „Terra IT“ sukūrė ir toliau sėkmingai vysto savo produktus:

  • Terra ERP – gamybos verslo valdymo sistema, skirta pramonės ir gamybos įmonėms;
  • Terra CMMS - įrenginių priežiūros valdymo sistema, skirta pramonės ir gamybos įmonėms;
  • Terra Project - projektų valdymo sistema, skirta įmonėms, vykdančioms projektinę veiklą įvairiose verslo srityse.
  • Terra Service - personalo užduočių valdymo sistema, skirta statybų, pastatų administravimo, draudimo paslaugas teikiančioms įmonėms;
  • Terra Logistics – transporto verslo valdymo sistema, skirta logistikai ir transportui;
  • Terra Cargo – verslo valdymo sistema, skirta krovininio transporto keltų bilietų rezervacijai;

TERRA PROJECT

 

Projektų valdymas aktualus daugeliui verslo sričių: paslaugų sektoriui, statybų sektoriui, retesniais atvejais gamybai, nes vis dažniau projektais grindžiamas darbų organizavimas privačiame ir viešame sektoriuose. Projektai yra tiksliai laike apibrėžti, iš anksto suplanuoti ir nuosekliai kontroliuojami darbai, kurių pabaigoje pasiekiamas tiksliai pamatuojamas ir įvertinamas galutinis rezultatas. Projektai skiriasi savo dydžiu, svarba, finansiniais ištekliais, tačiau projektų struktūra yra labai panaši:

UAB „Terra IT“ yra sukūrusi projektų valdymo sistemą, kuria sėkmingai naudojasi paslaugų ir gamybos įmonės. Projektų valdymo sistema skirta įmonėms, kurių veiklos pagrindą sudaro projektų vykdymas. Projektų valdymas yra tiesiogiai integruotas su klientų ir dokumentų valdymu, tiekimo grandine, sandėliais, personalo valdymu, finansais, savitarna (klientų zona), visas sprendimas paremtas moduline sistema, todėl gali būti pritaikytas tiek mažoje, tiek didelėje įmonėje.